ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Полина Тодорова – Български език и литература
Веска Рангелова  – Български език и литература
Аспарух Аврамов – Английски език 
Емилия Лазарова – Математика
Милена Бакърджиева – Математика, Физика и астрономия
Росица Савева -Информатика и информационни технологии
Ирена Петрова – Информатика и информационни технологии
Георги Тодоров – История и цивилизации
Зоя Митрова -География и икономика
Боряна Георгиева – Философия
Д-р Нели Вилхелмова – Биология и здравно образование
Николай Цветков – Музика
Йоанна Георгиева – Изобразително изкуство
Цонка Санчес – Физическо възпитание и спорт
Красимира Маркова – Василева – Физическо възпитание и спорт
Ивка Коцева – Икономически дисциплини
Зоя Иванова -Начален учител
Елена Шентова – Цанкова – Начален учител
Светлана Ганчева -Начален учител
Бистра Николова -Начален учител
Емилия Ганева -Начален учител
Руска Стоилова -Начален учител
Ваня Златкова -Начален учител
Теодора Атанасова-Славова – Ресурсен учител

На основание Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки в 130. СУ „Стефан Караджа стартира процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: „Физическа охрана в обект 130. СУ „Стефан Караджа" за учебната 2019/2020 година ”.