ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

За учебната 2020/2021 година 130. Средно училище „Стефан Караджа“ обявява прием за 1 сборна полудневна подготвителна група (22 деца) от 5–годишни и 6-годишни деца.

Приемът в подготвителната група става през Информационната система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ/ и подготвителните групи в училищата /ПГУ/.

Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път на адрес : www.kg.sofia.bg.

На основание Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки в 130. СУ „Стефан Караджа стартира процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: „Физическа охрана в обект 130. СУ „Стефан Караджа" за учебната 2019/2020 година ”.