прием в пети клас

130. СУ „Стефан Караджа“ приема ученици в V клас за учебната 2020-2021 година – 2 паралелки.

Учебен план с разширена подготовка от раздел А:

Математика – 2,5 часа седмично

Български език и литература – 1 час седмично

На основание Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки в 130. СУ „Стефан Караджа стартира процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: „Физическа охрана в обект 130. СУ „Стефан Караджа" за учебната 2019/2020 година ”.