Адрес

София, район Подуяне ул. Константин Фотинов 118

Email:

coy130@abv.bg

Phone

02 8470495; 0876 127805

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник-Петък, 8.00 am – 6.00 pm

Форма за запитвания

На основание Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки в 130. СУ „Стефан Караджа стартира процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: „Физическа охрана в обект 130. СУ „Стефан Караджа" за учебната 2019/2020 година ”.