Онлайн уроци

Допълнителни уроци в помощ на ученика – класна дейност.

Учебни занятия – извънкласна дейност.

Записване за допълнителни лекции и беседи.

На основание Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки в 130. СУ „Стефан Караджа стартира процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: „Физическа охрана в обект 130. СУ „Стефан Караджа" за учебната 2019/2020 година ”.