Прием в I клас

Прием първи клас 2023/2024 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ В 130. СУ „СТЕФАН КАРАДЖА“

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 130. СУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА 2 ПАРАЛЕЛКИ (44 УЧЕНИЦИ) ПЪРВИ КЛАС.

ПАРАЛЕЛКИТЕ СА С ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:

 • МАТЕМАТИКА,
 • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
 • СПОРТНА ГИМНАСТИКА,
 • ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Висококвалифициран преподавателски екип
 • Целодневна организация на учебния процес /занималня/
 • Голям и малък физкултурен салон
 • Осигурено медицинско обслужване
 • Богат библиотечен фонд
 • Стол и бюфет – безплатна закуска и осигуряване на плод и мляко по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
 • Разнообразни занимания по интереси
 • Ресурсен учител, психолог и логопед

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar.

Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация със съдействието на технически лица в училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им в канцеларията на 130. СУ „Стефан Караджа“ от 9:00 до 17:00 часа.

Ръководство на потребителя

Полезна информация за работа с Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата.

Прилежащ район на 130. СУ „Стефан Караджа“

Гранични прилежащи райони: 199 ОУ, 44 СУ, 106 ОУ.

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Решение на Столичния общински съвет от 24.02.2022 година за приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Заповед за план-прием на ученици за I клас за 2022/2023 учебна година