Прием в I клас

Прием първи клас 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА 130. СУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА 2 ПАРАЛЕЛКИ (44 УЧЕНИЦИ) ПЪРВИ КЛАС.

ПАРАЛЕЛКИТЕ СА С ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,
МАТЕМАТИКА,
СПОРТНА ГИМНАСТИКА,
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2024/2025 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar.

Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация със съдействието на технически лица в училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им в канцеларията на 130. СУ „Стефан Караджа“ от 9:00 до 16:30 часа.

В периода на записване родителите на приетите първокласници е необходимо да посетят училището, за да запишат децата си, като представят следните документи:

1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

2. Копие на акт за раждане на детето;

3. Лична здравно-профилактична карта и имунизационен картон /краен срок 14.09.2024 г./;

4. Заявление за записване на дете в първи клас /от ИСОДЗ по образец/;

5. Заявления за ИУЧ, ФУЧ и ЦОУД /попълват се на място в училището/;

6. Документи, удостоверяващи наличието на допълнителни критерии /ТЕЛК/.

Записването на класираните ученици за прием в първи клас се извършва до 16.00 часа на съответната дата, след което се елиминират всички незаписани деца. Заключване на ИСОДЗ за класиране – 17.00 ч.

В дните за провеждане на Национално външно оценяване за ученици в VII клас /19.06.2024 г. и 21.06.2024 г. /, определени със Заповед на министъра на образованието и науката, записване на ученици в първи клас не се осъществява.

Ръководство на потребителя

Гранични прилежащи райони: 199 ОУ, 44 СУ, 106 ОУ.

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Решение на Столичния общински съвет от 24.02.2024 година за приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Заповед за план-прием на ученици за I клас за 2024/2025 учебна година