Прием в I клас

Прием в I клас 2021/2022г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приемът на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в общинските училища на територията на Столична община ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, която предстои да бъде приета на заседание на Столичен общински съвет. СИСТЕМАТА предвижда централизирано електронно класиране и включва процесите на регистриране, кандидатсване, класиране и записване на учениците. По-подробна информация за кампанията за прием в първи клас може да получите от сайта на Столична община Графикът на дейностите за 2021 г., който съдържа всички важни срокове по приема на ученици в първи клас, ще бъде утвърден до 31.03.2021 г. След утвърждаването му, ще бъде публикуван и на интернет страницата на 130. СУ „Стефан Караджа“. За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица в училището да получат помощ при попълване на кандидатурите им. Новата система ще бъде пусната на познатия електронен адрес www.kg.sofia.bg/isodz/от 29 март Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г. От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

Бъдете здрави!

За новата 2021/ 2022 учебна година 130. СУ „Стефан Караджа“ обявява прием на две паралелки в І клас:

 • паралелка с избираеми часове:
  • Български език и литература – 1 час седмично;
  • Информационни технологии – 1 час седмично;
  • спортна гимнастика – 1 час седмично.
 • паралелка с избираеми часове:
  • математика– 1 час седмично;
  • Информационни технологии– 1 час седмично;
  • спортна гимнастика– 1 час седмично.

Факултативните часове и за двете паралеки са по английски език – 1 час седмично.

За всички ученици е осигурена целодневна организация на учебния ден /занималня/.

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища и График на дейностите за учебната 2021/2022 година и линк от страницата на Столична община, където са публикувани: тук