Прием в I клас 2020/2021

130.СУ обявява 38 свободни места за първи клас – трето класиране:

Срок за подаване на заявления за участие в трето класиране:

от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. /вкл./- до 12.00 ч.

Заявленията могат да бъдат подадени на електронната поща на училището – coy130@abv.bg или на място в канцеларията – eт. 2.

Записване на учениците приети на второ класиране  – от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. /вкл./ до 17.00 ч., а на 17.06.2020 г. ще се извършва след 14 часа.

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Свободните места за второ класиране са 39.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Уважаеми родители, 

 Моля да се запознаете с графика за дейностите за I клас за учебната 2020/2021 и прилежащите райони за училищата, които са утвърдени от кмета на Столична община.

Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път.

Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронна поща (coy130@abv.bg), ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

НОВО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомявам, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училищата.

130. СУ „Стефан Караджа“ ще приема на място заявления за първи клас:

Работно време 09:00 часа до 17:00 часа.

За информация – тел. 02/827 04 95; 0876 127 805

Предоставяме помощ при подаване на заявлението при необходимост.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 9433183.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

В А Ж Н О!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е необходимо да посещавате районната администрация!

Заедно ще се справим!

За новата 2020/ 2021 учебна година 130. СУ „Стефан Караджа“ обявява следния прием на ученици:

2 паралелки по 22 ученици с разширено изучаване на английски език, информационни технологии, спортна гимнастика и народни танци в рамките на часовете като избираеми и факултативни предмети. За всички ученици е осигурена целодневна организация на учебния ден /занималня/.