Прием в V клас

130. СУ „Стефан Караджа“ приема ученици в V клас за учебната 2020-2021 година – 2 паралелки.

Учебен план с разширена подготовка от раздел А:

Математика – 2,5 часа седмично

Български език и литература – 1 час седмично