Празници 2020г.

130 СУ „Стефан Караджа“ отбеляза патронния си празник под надслов „Един различен празник – съхранявайки традициите в дни, изпълнени с предизвикателства.

На основание Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки в 130. СУ „Стефан Караджа стартира процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: „Физическа охрана в обект 130. СУ „Стефан Караджа" за учебната 2019/2020 година ”.