Обучение от разстояние в електронна среда

  1. Заповед № 262/29.09.2021 г. за възстановяване на учебните занятия от 04.02.2021 г. по график.
  2. Заповед 158/27.11.2020г. за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда
  3. Правила за работа в електронна среда.
  4. Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VІ до ХІІ клас.
  5. Заповед 151/18.11.2020 на директора на 130 СУ за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V клас, счиано от 19.11.2020г.