Добре дошли

130 СУ „Стефан Караджа“ притежава повече от половин век история, изпълнена с успехи и постижения в областта на образованието, спорта и културата. От създаването си през средата на миналия век до днес, освен награди и отличия, ние развиваме иновации в сферата на образованието…

Заповед №547/ 29.07.2022г. попълване на незаетите места в осми клас след трети етап на класиране

СЪОБЩЕНИЕ

На 11 май 2022 година от 10.00 часа ще се проведе

Патронният празник

на 130 средно училище „Стефан Караджа“.

Бъдете част от празника!

Обявяваме

Ден на отворените врати

Това ви предоставя уникалната възможност да се запознаете с дейностите, които предлага училището, с възможностите и условията, които осигурява за своите ученици.
Попитайте ни за всичко, което ви интересува и станете част от нас!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Уважаеми родители, 

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА СЕ НАМИРА В СЕКЦИЯ – ПРИЕМ – ЗА ПЪРВИ КЛАС.

Преустановяване на присъствените занятия за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г.

От понеделник 24.01.2022 г., се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V, VI, VIII, IX и XI. Обучението ще се провежда от разстояние в електронна среда.

Всички учебни часове при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ще се осъществяват синхронно и в реално време през платформата Тиймс, където са създадени класни стаи за всяка паралелка по съответния учебен предмет. Използват се създадените акаунти за достъп до платформата.

Учениците от I до IV клас, като и от VII и XII клас се обучават присъствено съгласно седмичното разписание за първия учебен срок.

Преустановяване на присъствените занятия за учениците от I до XII клас от 21 октомври

От четвъртък, 21.10.2021 г., се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас. Обучението ще се провежда от разстояние в електронна среда.

Всички учебни часове при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ще се осъществяват синхронно и в реално време през платформата Тиймс, където са създадени класни стаи за всяка паралелка по съответния учебен предмет. Използват се създадените акаунти за достъп до платформата.

Прием в 8 клас за учебната 2021/2022 г.

За учебната 2021/2022 г. обявявам следните свободни места за ученици:

Профил „Икономическо развитие“  – 10 свободни места

Професия „Продавач – консултант“ – 23 свободни места

Възобновяват се присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас

СЪОБЩЕНИЕ

От 12.04.2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до дванадесети клас по седмичното разписание за втория учебен срок. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Уважаеми родители

Уведомяваме Ви, че приемът на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в общинските училища на територията на Столична община ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, която предстои да бъде приета на заседание на Столичен общински съвет.

Прием в I клас за учебната 2021/2022г.

Уважаеми родители

За учебната 2021/2022 година 130 средно училище „Стефан Караджа“ обявява прием за една сборна полудневна подготвителна група (22 деца) от 5–годишни и 6-годишни деца.

Преустановяват се присъствените учебни занятия от 22.03.2021г до 31. 03.2021г включително

Преустановяване на присъствените учебни занятия от  12.03.2021 г. до 26.03.2021 г., включително.

148 години от гибелта на Васил Левски

Поклон, Апостоле

Зоодетективи

Малките зоодетективи от II А клас с класен ръководител госпожа Емилия Ганева ни представиха своя проект „Какви птици видях през прозореца“

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

На 29.01.2021 г. учениците от 7., 8., 10., 11. и 12. клас от 130. СУ „Стефан Караджа“ се включиха в онлайн лекция на тема „Кариерно ориентиране в гейм индустрията“. Лекторите Мартин Халачев и Антоний Христов от ARC Academy представиха историята на игрите, от първата настолна до тези, които се създават и играят днес. Учениците бяха запознати с възможностите на гейм индустрията по света и в България. Специалистите от ARC Academy дискутираха с учениците възможностите за кариерно развитие в сферата и различните роли, участващи в създаването на видео игрите.

11 февруари – Международен ден за безопасен интернет

Денят за безопасен интернет се отбелязва за първи път през 2004 г. по инициатива на Европейската комисия. В България се отбелязва 2007 г.

Учениците от 8 клас в 130. СУ „Стефан Караджа“ отбелязаха Международния ден за безопасен интернет. Обсъдени бяха правилата за сигурност в интернет. Ученичката Марина Иванова от VIII A клас представи презентация на тема „Правила за безопасност в мрежата“.

СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

И през учебната 2019/2020 г. учениците ни се представиха много добре на ученическите игри.

Запазиха традицията на шампиони в „Бадминтона“, като завоюваха първо място във всички възрастови групи.

Възстановяване на присъствените учебни занятия от 4 февруари по график

От началото на втория учебен срок – 4 февруари, до 17 март учебните занятия ще се провеждат присъствено по график както следва:

а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII и VIII и XII клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, Х и XI клас;

в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI и XII клас.

Обучението на учениците в дневна и индивидуална форма на обучение за останалите класове да се осъществява доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на ИКТ в платформата TEAMS синхронно.

Начало на втори учебен срок за учебната 2020/2021 година

Междусрочна ваканция за всички ученици от I до XII клас на 03.02.2021 година / сряда/.

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година – 04.02.2021 година /четвъртък/ със седмичното разписание за II учебен срок.

В ЧАСОВЕТЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

След като усвоиха знанията за небесните тела, учениците от IV А клас направиха макети на Слънчевата система. Браво на учениците и на класния им ръководител госпожа Елена Цанкова.

Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми и родители, колеги и ученици,

Актуалните новини във връзка с преминаването към обучение от разстояние в електронна среда можете да следите тук.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

От 04.01.2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас по седмичното разписание за първия учебен срок. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Днес 130 СУ „Стефан Караджа“ получи дарение от 20 броя лаптопи.

Елена Младенова – директор на 130 СУ изказва огромна благодарност на екипа на фирма Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис ЕООД, които ни дариха така необходимата за нас компютърна техника.

Благодарим Ви за подадената ръка!

Заповед за неучебни дни- есенна ваканция и 01.11.2020 – Ден на народните будители (официален празник)

Уважаеми родители, ученици и колеги,

На основание заповед № РД09- 2118/ 28.08.20г. на МОН и чл. 154 ал.1 и ал.2 от КТ, дните 30.10.20 г. /петък/ и 02.11.20 г. /понеделник/ са неучебни за учениците от І до ХІІ клас.

Учебните занятия се възстановяват на 03.11.20 г./вторник/ със седмично разписание за първия учебен срок

Може да се запознаете със заповедта на директора на 130 СУ от прикачения файл.

Обучение в електронна среда за ученици от 8ми до 12ти клас

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Моля да се запознаете със заповедта на директора на 130. СУ за преминаване от присъствено обучение в обучение в електронна среда за учениците от гимназиален етап за периода от 29.10.20 г. /четвъртък/ до 12.11.20 г. /четвъртък/ вкл.

Учебните занятия се възстановяват присъствено на 13.11.20 г. /петък/ със седмично разписание за първия учебен срок

Актуално

Образователни материали чрез Министерство на здравеопазването от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

Уважаеми родители,

Предоставяме ви образователни материали преведени на български език от СЗО и УНИЦЕФ за деца и родители във връзка с COVID-19, които ще бъдат от помощ за родителите на децата и учениците.

Не е препоръчително децата да четат книгата „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“ самостоятелно, без подкрепата на родител, учител или друго лице, полагащо грижи за детето.

Приложение:
1. Писмо на зместник-министър на здравеопазването на Република България
2. „Родителството в условията на COVID-19“ – 6 файла – файл 1, файл 2, файл 3, файл 4, файл 5 и файл 6.
3. Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.

Новини и събития

Тържествено откриване на новата учебна 2020/2021 година.

Връчване на дипломи и тържествено изпращане на абитуриентите.