Добре дошли

130 СУ „Стефан Караджа“ притежава повече от половин век история, изпълнена с успехи и постижения в областта на образованието, спорта и културата. От създаването си през средата на миналия век до днес, освен награди и отличия, ние развиваме иновации в сферата на образованието…

Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми и родители, колеги и ученици,

Актуалните новини във връзка с преминаването към обучение от разстояние в електронна среда можете да следите тук.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

От 04.01.2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас по седмичното разписание за първия учебен срок. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Днес 130 СУ „Стефан Караджа“ получи дарение от 20 броя лаптопи.

Елена Младенова – директор на 130 СУ изказва огромна благодарност на екипа на фирма Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис ЕООД, които ни дариха така необходимата за нас компютърна техника.

Благодарим Ви за подадената ръка!

Заповед за неучебни дни- есенна ваканция и 01.11.2020 – Ден на народните будители (официален празник)

Уважаеми родители, ученици и колеги,

На основание заповед № РД09- 2118/ 28.08.20г. на МОН и чл. 154 ал.1 и ал.2 от КТ, дните 30.10.20 г. /петък/ и 02.11.20 г. /понеделник/ са неучебни за учениците от І до ХІІ клас.

Учебните занятия се възстановяват на 03.11.20 г./вторник/ със седмично разписание за първия учебен срок

Може да се запознаете със заповедта на директора на 130 СУ от прикачения файл.

Обучение в електронна среда за ученици от 8ми до 12ти клас

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Моля да се запознаете със заповедта на директора на 130. СУ за преминаване от присъствено обучение в обучение в електронна среда за учениците от гимназиален етап за периода от 29.10.20 г. /четвъртък/ до 12.11.20 г. /четвъртък/ вкл.

Учебните занятия се възстановяват присъствено на 13.11.20 г. /петък/ със седмично разписание за първия учебен срок

Актуално

Образователни материали чрез Министерство на здравеопазването от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

Уважаеми родители,

Предоставяме ви образователни материали преведени на български език от СЗО и УНИЦЕФ за деца и родители във връзка с COVID-19, които ще бъдат от помощ за родителите на децата и учениците.

Не е препоръчително децата да четат книгата „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“ самостоятелно, без подкрепата на родител, учител или друго лице, полагащо грижи за детето.

Приложение:
1. Писмо на зместник-министър на здравеопазването на Република България
2. „Родителството в условията на COVID-19“ – 6 файла – файл 1, файл 2, файл 3, файл 4, файл 5 и файл 6.
3. Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.

Новини и събития

Тържествено откриване на новата учебна 2020/2021 година.

Връчване на дипломи и тържествено изпращане на абитуриентите.