Онлайн уроци

Допълнителни уроци в помощ на ученика – класна дейност.

Учебни занятия – извънкласна дейност.

Записване за допълнителни лекции и беседи.