Съобщения

Прием в първи клас за учебната 2024/2025 година

Защо да изберем 130. СУ „Стефан Караджа“?

130. СУ „Стефан Караджа“ е емблематично за София училище с над 65-годишна история. През годините то се е утвърдило като образователна институция с високи стандарти и постижения. Ето някои от причините да изберете 130. СУ „Стефан Караджа“ за вашето дете:

1. Силна учебна програма:

 • Училището предлага богата учебна програма, съобразена с държавните образователни стандарти.
 • Акцент се поставя върху изучаването на чужди езици, информационните технологии, математиката, хуманитарни и природните науки.
 • Учениците се обучават от висококвалифицирани и мотивирани преподаватели.

2. Разнообразни извънкласни дейности:

 • 130. СУ „Стефан Караджа“ насърчава учениците да развиват своите таланти и интереси чрез разнообразни извънкласни дейности.
 • Училището предлага спортни клубове, театрални трупи, музикални групи, клубове по интереси и др.

3. Възпитателна работа:

 • Училището се грижи не само за интелектуалното, но и за цялостното развитие на своите ученици.
 • 130. СУ „Стефан Караджа“ се стреми да възпита в своите възпитаници отговорност, толерантност, граждански съзнателност и еко-отговорност.

4. Модерна материална база:

 • Училището разполага с материална база, която гарантира комфортна и стимулираща учебна среда.
 • 130. СУ „Стефан Караджа“ инвестира непрекъснато в обновяване на инфраструктурата си, за да осигури най-добрите условия за своите ученици.

5. Перспективи:

 • Училището е отворено към новите тенденции в образованието и се стреми да се развива непрекъснато.
 • 130. СУ „Стефан Караджа“ си е поставило амбициозни цели за бъдещето, за да осигури на своите ученици образование на най-високо ниво.

Търсите ли училище, което ще осигури на вашето дете качествено образование и ще му помогне да разгърне потенциала си, то 130. СУ „Стефан Караджа“ е правилният избор.

За повече информация:

Заповядайте в 130. СУ „Стефан Караджа“

ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Във връзка с изпълнение на НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“,130 СУ „Стефан Караджа обявява процедура за подбор за длъжността „образователен медиатор“, код по НКПД: 5312-3004 , 1 бр., пълно работно време – 8 часа, размер на основното месечно възнаграждение: пълният размер на минималната работна заплата. Заплащането е за сметка на НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

IКратко описание на длъжността: Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование: основно, средно, висше.

Допълнителна квалификация/обучение:  компютърна грамотност – MS Windows; Internet; MS Word; MS Excel, PowerPoint и работа с офис техника;

Професионален опит: не се изисква

Необходими лични качества: лоялност към институцията;  дискретност;  умения за работа в екип;  умения за общуване;  способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; много добри комуникативни умения, умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

II. Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

III. Начин на провеждане на подбора:

 1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност.

Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати;