История

Eдно от най-старите училища в София е 130 СУ „Стефан Караджа”. През 2007 година то стана на 50 години. Повечето от неговото строителство се дължи на доброволния труд на жителите на квартал „Левски”. Негов легендарния войвода и деец на националноосвободителното ни движение Стефан Караджа, през ранната есен на 1957 година то разтваря гостоприемно врати и приема първите ученици. Не достигат класни стаи и кабинети, учебно-технически средства, дидактически материали. Но има желание за работа, задружност и амбиция да се постигне нещо по значимо в учебно-възпитателната работа, за да заеме новото училище достойно място в столичната образователна система. Училището е сред първите, които експериментират примерната програма на Министерството на народната просвета за производствено обучение на учениците. Новото училище се нарежда в първите редици на учебно-възпитателните заведения на район „Васил Левски”. В няколко републикански прегледа то е районен първенец и е на челно място в София. През 1977 година за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа и социалната реализация на учениците, с решение на Софийския градски народен съвет 130 Единно средно политехническо училище е обявено за столичен първенец. През 1982 година, по случай двадесет и пет годишния юбилей, 130 ЕСПУ е наградено с орден „Кирил и Методий” втора степен. Директорът на 130 СОУ „Стефан Караджа” г-н Георги Кацарски бе отличен с приза директор на годината за 2006 година. Днес училището не е отстъпило от позициите, завоювани през годините. В него учат 450 ученици и 33 преподаватели. В новите демографски и икономически условия високият професионализъм в колегията е гаранция за успеха и просперитета му. В съответствие с изискванията за изграждането на нови образователни модели, учителите и повишават квалификацията си чрез курсове по информационни технологии и английски език и други форми. През деветдесетте години на миналия век е въведено профилирано обучение в гимназиалния етап. Приоритет в работата е обучението в профилите по стопански мениджмънт, информационни технологии, български и чужди езици. Въпреки икономическите трудности през последните години не прекъсва работата по обновяването и поддържането на материалната база, под ръководството на настоящата директорка г-жа Янка Караджова. Сега 130 СУ разполага с три компютърни зали, мултимедия, интерактивни дъска, библиотека с над 8000 тома, видеозала, спортна база, обновени кабинети за подготвителен клас и начален етап, модерен кабинет по немски език, кабинети по икономика, физика, химия, биология, изобразително изкуство, музика, труд и техника. За нашите възпитаници предлагаме ателие „Витраж“, клуб „Приятели на музиката“, детска-вокална група, клуб „Бадминтон“, клуб „Забавно програмиране“ за ученици от начлен етап, клуб „Около света“, клуб „Конструиране“, школи по народни танци, таекуондо и футбол. Нашето училище е единствено в столицата, което издавало свое годишно литературно списание с над 100 страници ученическо творчество. Стъклописите на младите ни художници неведнъж са печелили призови места на национални и международни конкурси. Развитието на масовия спорт и туризма, спечелените десетки купи от районни и градски състезания предизвикват интереса на децата към нашето училище. През последните години училището работи в партньорство с други училища и организации по редица програми и проекти. Национална програма „Грижа за всяко дете”, Национална програма „Училището – територия на учениците” проект УСПЕХ на МОН, проект „Фолкнетика”, създаване на мултимедиен център за уеб-дизайн и други. Актуалните проекти са: „Твоят час“ – МОН, „Заедно срещу агресията в училище“ съвмество с фондация „Партньори България“ Силно емоционално и възпитателно въздействие имат училищните традиции, символи и ритуали. Те приобщават учениците към училището, развиват чувство за принадлежност към училищната общност, възпитават отговорност и инициатива, разгръщат дарованията им. Тяхното обогатяване, както и съпричастието на бившите ученици и учителите са живият мост на традициите от миналото, през настоящето към бъдещето на 130 СУ „Стефан Караджа”. Това е нашето училище, по-младо от всякога със своите шейсет и две години…

ЛЕТОПИСНИ КНИГИ


1957/1958

  Училищната сграда беше започната през есента  на 1956 г. Мястото, на което е построена, е било мучурливо и работниците са работили при лоши условия. При строежа населението от квартала е дало много трудови дни и благодарение на съзнателното отношение на строителите на сградата е завършена и предадена на 15 септември 1957г – три месеца и половина предсрочно. Тя има 22 класни стаи, 6 стаи за кабинети и работилници, бюфет, салон по физическо възпитание с две къпални, лекарски и зъболекарски кабинет, библиотека с читалня, учителска стая. Учебната година се откри на 16  септември 1957г. с 22 паралеки – 4 за началния курс, 8 за средния и 10 за горния курс.

  Започна благоустрояването на училищния двор. Бяха засадени дръвчета и повече от 1000 храста.

  На втория национален преглед на училищата нашето училище се класира на второ място в София.