Подготвителна група

Прием на деца в ПГ за 2024/2025 учебна година

Уважаеми родители

За учебната 2024/2025 година 130 средно училище „Стефан Караджа“ обявява прием за една сборна полудневна подготвителна група (22 деца) от 5–годишни и 6-годишни деца.
Приемът в подготвителната група се осъществява през Информационната система за обслужване на детските заведения в Столична община /ИСОДЗ/.

В информационната система са публикувани:

  • Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община
  •  График на класиранията в общински СДЯ, ДГ и ПГУ на територията на Столична община за календарната 2024 година /https://kg.sofia.bg/#/calendar/.

Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път на адрес : www.kg.sofia.bg или в канцеларията на 130. СУ „Стефан Караджа“ от 9:00 до 17:00 часа за родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално.

Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

https://sofia.obshtini.bg/doc/5247734