Подготвителна група

Уважаеми родители

За учебната 2021/2022 година 130 средно училище „Стефан Караджа“ обявява прием за една сборна полудневна подготвителна група (22 деца) от 5–годишни и 6-годишни деца.
Приемът в подготвителната група става през Информационната система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ/ и подготвителните групи в училищата /ПГУ/.
Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път на адрес : www.kg.sofia.bg или в канцеларията на 130 СУ „Стефан Караджа“ от 9:00 до 17:00 часа за родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално.

Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 01.03.2021 г.)

Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училищана територията на Столична община