Подготвителна група

За учебната 2020/2021 година 130. Средно училище „Стефан Караджа“ обявява прием за 1 сборна полудневна подготвителна група (22 деца) от 5–годишни и 6-годишни деца.

Приемът в подготвителната група става през Информационната система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ/ и подготвителните групи в училищата /ПГУ/.

Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път на адрес : www.kg.sofia.bg.