Обучение от разстояние в електронна среда

  1. Заповед 158/27.11.2020г. за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда
  2. Правила за работа в електронна среда.
  3. Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VІ до ХІІ клас.
  4. Заповед 151/18.11.2020 на директора на 130 СУ за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V клас, счиано от 19.11.2020г.