Прием в VIII клас

Свободни места след трето класиране за профилирана паралелка „Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език – 8 свободни места

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

След завършен VII клас за учебната 2022/2023 година 130. СУ „Стефан Караджа“ приема ученици в две паралелки:

Заповед № РД 01-410/ 26.04.2022 г. на началника на РУО – София-град

  • Профилирана паралелка „Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език

Балообразуване:

Удвоената оценка по БЕЛ от НВО;

Удвоената оценка по математика от НВО;

Оценките по география и икономика и чужд език от свидетелството за основно образование.

В паралелката се приемат 26 ученици.

  • Професионална паралелка – професия Продавач-консултант с придобиване на втора степен на професионална квалификация с изучаване на английски език.

Балообразуване:

Удвоената оценка по БЕЛ от НВО;

Удвоената оценка по математика от НВО;

Оценките по български език и литература и информационни технологии от свидетелството за основно образование.

В паралелката се приемат 26 ученици.

2219130130. средно училище „Стефан Караджа“, ГР.СОФИЯ2236Продавач-консултантпрофесионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
2219130130. средно училище „Стефан Караджа“, ГР.СОФИЯ3506Икономическо развитие – АЕпрофилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЕТАПИ

З А П О В Е Д № РД09-1808/ 31.08.2021 г.

УЧИЛИЩА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ