Прием в VIII клас

След завършен VII клас за учебната 2023/2024 година 130. СУ „Стефан Караджа“ приема ученици в две паралелки:

Заповед № РД 01-179/ 28.04.2023 г. на началника на РУО – София-град

  • Профилирана паралелка „Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език и втори чужд език немски език.

Балообразуване:

Удвоената оценка по БЕЛ от НВО;

Удвоената оценка по математика от НВО;

Оценките по география и икономика и чужд език от свидетелството за основно образование.

В паралелката се приемат 26 ученици.

2219130130. средно училище „Стефан Караджа“, ГР.СОФИЯ3506Икономическо развитие – АЕпрофилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
  • Професионална паралелка – професия Продавач-консултант с придобиване на втора степен на професионална квалификация с изучаване на английски език и втори чужд език немски език.

Балообразуване:

Удвоената оценка по БЕЛ от НВО;

Удвоената оценка по математика от НВО;

Оценките по български език и литература и информационни технологии от свидетелството за основно образование.

В паралелката се приемат 13 ученици в дневна форма на обучение и 13 ученици в дуална форма на обучение.

2219130130. средно училище „Стефан Караджа“, ГР.СОФИЯ2236Продавач-консултант дневна форма – 13 учениципрофесионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
2219130130. средно училище „Стефан Караджа“, ГР.СОФИЯ4316Продавач-консултант дуална форма  – 13 учениципрофесионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЕТАПИ

З А П О В Е Д№ РД09-4061/ 28.08.2022 г., изменена и допълнена със заповед № 09-891/24.04.2023 г. на министъра на образованието и културата