ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Г Р А Ф И К

за попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване в VІІI клас – професия „Продавач-консултант“ – 4 свободни места.

Подаване на документи от 04.08.2020 година до 10.09.2020 година или до запълване на свободните бройки в канцеларията на училището, от 09:00 часа до 17:00 часа.

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за провеждането на НВО през учебната 2019 – 2020 година и график на дейностите по приема след основно образование за 2020 – 2021 учебна година 

След завършен VII клас за учебната 2020/2021 година 130. СУ „Стефан Караджа“ приема ученици в една професионална паралелка – професия Продавач-консултант с придобиване на втора степен на професионална квалификация с изучаване на Английски език.

Балообразуване:

Удвоената оценка по БЕЛ от НВО;

Удвоената оценка по математика от НВО;

Оценките по БЕЛ и ИТ от свидетелството за основно образование.

В паралелката се приемат 26 ученици.

На основание Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки в 130. СУ „Стефан Караджа стартира процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: „Физическа охрана в обект 130. СУ „Стефан Караджа" за учебната 2019/2020 година ”.