ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

Заповед № РД 01-215/ 27.04.2021 г. на началника на РУО – София-град

След завършен VII клас за учебната 2020/2021 година 130. СУ „Стефан Караджа“ приема ученици в две паралелки:

  • Профилирана паралелка „Икономическо развитие“ с изучаване на английски език

Балообразуване:

Удвоената оценка по БЕЛ от НВО;

Удвоената оценка по математика от НВО;

Оценките по география и икономика и чужд език от свидетелството за основно образование.

В паралелката се приемат 26 ученици.

  • Професионална паралелка – професия Продавач-консултант с придобиване на втора степен на професионална квалификация с разширено изучаване на английски език.

Балообразуване:

Удвоената оценка по БЕЛ от НВО;

Удвоената оценка по математика от НВО;

Оценките по български език и литература и информационни технологии от свидетелството за основно образование.

В паралелката се приемат 26 ученици.

278Подуяне2219130130. средно училище „Стефан Караджа“, гр.СОФИЯ2236Продавач-консултантпрофесионална(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
279Подуяне2219130130. средно училище „Стефан Караджа“, гр.СОФИЯ3506Икономическо развитие – АЕпрофилирана(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЕТАПИ

Заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г.